Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Socioeconomia

La part meridional del terme és regada per la Sèquia Primera del canal d'Urgell. Hi ha 1.110 hectàrees de regadiu i 1.837 de secà. Els conreus més importants que s'han mantingut són l'ordi, blat, ametllers, farratges, blat de moro i fruiters. La grandària d'aquestes explotacions és inferior a les 20 hectàrees en la seva major part.

Els pagesos acostumen a ser propietaris de les seves terres, bé que també n'hi ha amb règim de parceria, forma de tinença que ha disminuït molt darrerament.

Cal esmentar que, com la major part de municipis que depenen de l'agricultura, la Sentiu ha patit una davallada de població progressiva a causa de la continuada desaparició de petites explotacions agrícoles que comporta la transformació de l'estructura econòmica agrària. És per aquest motiu que ha estat una costant l'interès del municipi en aquests últims anys per buscar solucions que permetin un cert redreçament i que han donat com ha resultat, entre altres, la instal·lació al nostre poble d'una de les indústries més importants de la comarca ubicada al recentment construït polígon l'Eral.

Aquest fet, juntament amb la posada a disposició de sòl urbanitzable, ha permès certa reactivació en els diferents sectors i àmbits de població.

eral.jpg